Input:

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

29.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 12 minut

3.1.4 Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Erika Stražar

Letno poročilo majhnih gospodarskih družb, ki niso zavezane k reviziji, je skladno z 2. točko 60 člena ZGD-1, sestavljeno vsaj iz bilance stanja , izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom.

Poslabšanje gospodarske klime v evroobmočju, rast obrestnih mer, cene energentov in naravne nesreče v Sloveniji so v letu 2023 pomembno vplivali na poslovanje družb. Nekatere družbe so tudi v letu 2023 morale vračati državno pomoč v povezavi z Covid-19 (večkratni poziv FURS-a). Pomoč zaradi rasti cen energentov je bila relativno nizka ravno tako pomoč zaradi poplav. Gospodarstvo v evroobmočju se krči. Družbe bodo morale navedene vplive na poslovanje razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom ter pri razkritju presoditi pomembnost informacij pri sprejemanju odločitev uporabnikov računovodskih izkazov.. Posebno družbe, ki so zaznane krčenje dejavnosti ali zaradi gospodarskega okolja v evoroobmočju ali prepočasne sanacije posledic poplav, ki so posredno ali neposredno vplivale na poslovanje družbe.

Družba bo tako glede na pomembnost razkrila vpliv na oslabitev sredstev, vrednotenje zalog, neizpolnjevanje finančnih zavez v posojilnih pogodbah, rezervacije za kočljive pogodbe, pomembne pogodbene kazni zaradi neizpolnjevanje poslov v pogodbeno dogovorjenem roku, obveznosti iz naslova vračila finančne pomoči. Pojasniti načrte prestrukturiranja in s tem povezanim obveznostmi zaradi zmanjšanja števila zaposlenih ter pojasniti (ne)izpolnjevanje predpostavke delujoče družbe

Odpri vzorec kot zunanji dokument.

Pojasnilo k izkazom majhne gospodarske družbe, ki ni zavezana reviziji (vzorec)

Priloženi računovodski izkazi so bili izdelani po pravilih ZGD-1, SRS2016 in PSR2016 ob predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov ter upoštevanja časovne neomejenosti delovanja. Pri tem smo upoštevali kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

1.1 Splošna pravila vrednotenja

Računovodske postavke se vrednotijo po načelu izvirne vrednosti z upoštevanjem naslednjih splošnih pravil:

- metode vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne spreminjajo iz leta v leto,

- načelo previdnosti in pomembnosti,

- odhodki in prihodki so upoštevani ne glede na plačilo,

- sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev so vrednotene posamično,

- bilanca stanja na začetku


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih