Input:

Priprave na izdelavo izkaza poslovnega izida za organizacije, ki niso zavezane k reviziji

23.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 14 minut

3.1.1 Priprave na izdelavo izkaza poslovnega izida za organizacije, ki niso zavezane k reviziji

Avtorji založbe

Priprava letnega poročila za mikro in majhne organizacije (izkaz poslovnega izida)

Izkaz poslovnega izida za malo gospodarsko družbo je temeljni računovodski izkaz, ki resnično in pošteno prikazuje poslovni izid za poslovno leto. Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza in je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih oblik (različici I in II). Majhne družbe običajno izdelujejo izkaz poslovnega izida v različici I, ki se uporablja za javno objavo in statistične namene.

Pred pripravo izkaza poslovnega izida je potrebno preveriti, ali so opravljeni vsi postopki iz članka Priprava letnega poročila za mikro in majhne organizacije (bilanca stanja), kot so usklajeni podatki in knjižene morebitne razlike med glavno knjigo in analitičnimi evidencami, knjižena amortizacija, morebitna prevrednotenja posameznih postavk in podobno. Prav tako je potrebno predhodno izdelati obračun davka od dohodkov pravnih oseb, da lahko dobljeni znesek prikažemo na koncu izkaza poslovnega izida in izračunamo tudi čisti dobiček oziroma čisto izgubo.

Podlaga za izdelavo izkaza poslovnega izida je bruto bilanca podjetja, ki zbirno prikazuje vse vknjižbe v glavno knjigo po zaporedju kontnega načrta.

(Vir: Izkaz poslovnega izida za majhno gospodarsko družbo za leto 2021, 13.12.2021, Urška Juršev)

Ugotovitev dobička in razporejanje dobička

Ugotovitev dobička

Letno poročilo družb po 60. členu ZGD-1 sestoji iz prvega odstavka 57. člena tega zakona; sestavljeno je iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila iz 70. člena tega zakona.

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. V poslovnem delu poročila se običajno zapiše kratka zgodovina družbe, v nadaljevanju pa se opisuje poslovanje družbe, njeni cilji in strategije, organizacijska struktura, struktura zaposlenih in podobno. Računovodski del poročila pa je sestavljen iz računovodskih izkazov in njihovih pojasnil (računovodski izkazi iz prejšnjega odstavka in priloga s pojasnili k izkazom kot celota sestavljajo računovodsko poročilo).

Bilanca stanja nam prikazuje premoženjsko sliko družbe. V tej bilanci so prikazana sredstva in njihovi viri točno na določen dan (trenutno stanje … na dan …). Aktivna stran bilance stanja nam prikazuje, koliko in kakšna sredstva ima družba na voljo, pasivna stran pa nam prikazuje vire, s katerimi smo ta sredstva investirali.

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu. Izkaz poslovanja se sestavlja za določeno poslovno obdobje (zato je to obdobno poročilo poslovanja … od … do …).

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 21.1. je izkaz poslovnega izida temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna obdobja,


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih