Input:

Priprave na izdelavo bilance stanja za organizacije, ki niso zavezane k reviziji

23.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

3.1.2 Priprave na izdelavo bilance stanja za organizacije, ki niso zavezane k reviziji

Dr. Lidija Robnik

Po 54. členu ZGD-1 morajo Organizacije sestaviti letno poročilo najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Letna poročila so javno objavljena na spletni stani Agencije RS za javno pravne evidence in storitve (dalje AJPES). Tu dobite obrazce v excelu.

Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta (ne velja za s. p). Usmeritev mora veljati najmanj tri davčna (poslovna) leta.

Organizacija mora pri izdelavi računovodskih izkazov upoštevati:

 • davčno zakonodajo,

 • računovodske predpise, ki določajo uporabo različnih metod, ki vplivajo na vrednotenje ekonomskih kategorij (SRS in MSRP).

Pri pripravi pojasnil mora Organizacija upoštevati pomembnost razkritij ekonomskih kategorij v skladu z ZGD-1 in internimi akti, kot so:

 • predstavitev obvladovanja likvidnosti in denarnega toka (plačilne sposobnosti),

 • računovodske usmeritve v skladu z internimi akti (Pravilnik o računovodstvi, Sklepi samostojnega podjetnika, Knjiga sklepov v enoosebni družbi) in predstavitev spremenjenih okoliščin poslovanja,

 • predstavitev vrednotenj sredstev (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremične, finančne naložbe, terjatve, zaloge),

 • izkaz vseobsegajočega donosa in vpliv na razkritja prihodkov in odhodkov (vrednotenja zemljišč, zgradb po metodi prevrednotenja (skupina 94), finančne naložbe prek kapitala (skupina 95), stroški razvoja (konto 002),

 • vpliv prejetih denarnih sredstev s strani države v obliki subvencij in pomoči ter ustrezna razkritja,

 • izkaz sprememb v lastništvu kapitala,

 • odgovornost poslovodstva in revizorjev za poslovne rezultate.

1 Tihe rezerve

Organizacija med tihe rezerve uvršča:

 • sredstva (premoženje), ki je podcenjeno in

 • obveznosti, ki so lahko precenjene.

Zadostiti moramo načelu previdnosti in resničnosti izkazovanja ekonomskih kategorij.

Tihe rezerve v računovodskih izkazih niso vidne, zato jih je potrebno razkriti.

Poročanje o realnem poslovanju mora biti vsebinsko strokovno in z bogatimi pojasnili, saj je namenjeno različnim uporabnikov, kot so:

 • - notranji (vodstvo, lastniki, zaposleni),
 • - zunanji (lastniki, financerji, investitorji, državne inštitucije, poslovni partnerji, javnost ipd.).

Organizacija mora biti pozorna, da ne razkrije kakšne poslovne skrivnosti, kar lahko ogroža njeno nadalje poslovanje. Upoštevati je treba 60, 60a, 69, 70 in 70a člen ZGD-1.

Predstavitve v letnih poročilih morajo biti kratke, jedrnate in pregledne.

Dobro letno poročilo vsebuje komentarje o pozitivnih in negativnih rezultatih poslovanja in načinih, kako so doseženi oziroma navedeni morajo biti razlogi, zakaj niso bili doseženi.

2 Metode vrednotenja sredstev in obveznosti

Vsaka Organizacija mora vrednotiti svoja sredstva in


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih