Input:

Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.

29.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.1.1 Bilanca stanja za družbo X, d.d., na dan 31.12.

Erika Stražar

      Pojasnila 31.12.2023 31.12.2022 
   SREDSTVA          
A.  DOLGOROČNA SREDSTVA          
I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Neopredmetena sredstva       
1  Dolgoročne premoženjske pravice           
2  Dobro ime           
3  Predujmi za neopredmetena sredstva           
4  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja           
5  Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve           
II.  Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva       
1  Zemljišča in zgradbe           
a)  Zemljišča           
b)  Zgradbe           
2  Proizvajalne naprave in stroji           
3  Druge naprave in oprema           
4  Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo           
a)  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi           
b)  Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev           
   Biološka osnovna sredstva:           
5  Osnovna čreda           
6  Večletni nasadi           
III. Naložbene nepremičnine Naložbene nepremičnine     
IV. Dolgoročne finančne naložbe Finančne naložbe     
1  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil          
a)  Delnice in deleži v družbah v skupini           
b)  Delnice in deleži v pridruženih družbah           
c)  Drugi delnice in deleži           
č)  Druge dolgoročne finančne naložbe           
2  Dolgoročna posojila          
a)  Dolgoročna posojila družbam v skupini           

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih